Cart 0
Main.jpg

WH343 - Basic Slim Washi (5mm X 7m)

RM 2.90

Basic Slim Washi (5mm X 7m)


Dimension: 5mm x 7m


M1.jpg

M2.jpg

M3.jpg

M4.jpg

M5.jpg