Cart 0
Main.jpg

WH138 - Dual Colour Slim Washi Tape Set (3mm x 5m)

RM 5.90

Dual Colour Slim Washi Tape Set (3mm x 5m)Dimension: 3mm x 5m

Type 1 - Type 11: 5 colours/set

Type 12: 4 colours/set